ریجکتی ویزای کانادا

ریجکتی ویزای کانادا

ریجکت شدن ویزای کانادا یکی از ترس های اکثر افراد در مسیر مهاجرت به کانادا می باشد که حتی ممکن است خیلی ها علی رغم تمایل به مهاجرت هیچ اقدامی نکنند. اما خب می توان به یکی از ویژگی های اداره مهاجرت کانادا در این مسئله نگاهی انداخت تا دلگرمی خوبی برای این افراد باشد، …

ریجکتی ویزای کانادا ادامه »