ویزای دانش آموزی کانادا

برای تحصیل فرزندان در مدارس کانادا، سن شروع تحصیل از ۵ سالگی است و تا ۱۲ سال مدت می‌کشد. مدارس کانادا دو مرحله اصلی دارند: مقطع ابتدایی که تا مقطع ششم است و سپس دبیرستان که از مقطع هفتم تا دوازدهم است. بیش از ۴۵۰ هزار دانش‌آموز از سراسر جهان در حال حاضر در مدارس …

ویزای دانش آموزی کانادا ادامه »